Popis postupaka obrade osobnih podataka

Njemačkim Zakonom o zaštiti podataka (BDSG) propisuje se da određeni detalji automatiziranih postupaka obrade osobnih podataka moraju biti dostupni svakom, na primjeren način. U tu svrhu mi vodimo detaljan popis postupaka. Za vas smo sljedeće informacije saželi u obliku osnovnog vodiča. Budete li tražili detaljnije informacije, molimo obratite se našoj službi za zaštitu podataka. Ova služba moći će vam reći jeste li pohranili podatke koji se tiču vas kao osobe i, ako jeste, koja je njihova priroda.

Ne zaboravite: sljedeće objave odnose se na kompletan opseg obrade osobnih podataka u našem poduzeću. Opće napomene o obradi osobnih podataka na našoj internetskoj stranici možete pronaći ovdje.

1. Naziv i adresa odgovorne službe

Maria Clementine Martin Klosterfrau
Vertriebsgesellschaft mbH
Gereonsmühlengasse 1-11
50670 Köln
Germany

Telefon: +49 221-1652-0
Faks: +49 221-1652-430

E-pošta: dialog@klosterfrau-service.de
Internet: www.klosterfrau-group.de

2. Uprava

Dr. Martin Zügel (Predsjednik)
René Flaschker
Christian Heller
Peter Mattes
Sven Sadewasser
Dr. Markus Unkauf

3. Voditelj obrade podataka u nadležnoj službi

Frank Roth
Voditelj glavnog IT odjela

4. Podaci za kontaktiranje službe za zaštitu podataka

Putem E-pošte datenschutz@klosterfrau.de ili na ranije navedenu poštansku adresu

5. Namjena snimanja, obrade ili korištenja podataka

Mi distribuiramo i prodajemo farmaceutske, kozmetičke i ostale proizvode koji čine ponudu ljekarni i drogerija. Osobni podaci obrađuju se u svrhu te osnovne namjene. Osim toga, podaci se obrađuju u ime drugih poduzeća, prije svega poduzeća u sklopu Klosterfrau Grupe. To se radi za njihove potrebe i predstavlja njihovu odgovornost.

6. Opis skupine osoba na koje se odnosi

Podaci koji se snimaju, obrađuju i koriste odnose se na različite skupine ljudi. Neke od uobičajenih vrsta podataka navedene su u nastavku:

Podaci o potrošačima
Ime, podaci za kontakt, podaci o bankovnom računu, podaci o kredibilitetu i detalji naloga, isporuka, rokova i plaćanja

Podaci o zainteresiranim stranama
Ime, podaci za kontakt, zanimanje za proizvode, podaci o pretplati na newsletter i sudjelovanje u nagradnim igrama

Podaci o izvoditeljima i dobavljačima
Ime, podaci za kontakt, podaci o bankovnom računu, podaci o narudžbama, isporuci i uslugama, uvjeti ugovora, plaćanja

Podaci o zaposlenicima
Ime, podaci za kontakt, funkcija u organizaciji, status zaposlenika, umirovljenik itd., podaci o nadnicama, plaćama i mirovinama, podaci o radnom vremenu i podaci dobiveni temeljem radnih procesa, topli obrok (primjerice u kantini) i ostali podaci potrebni u sklopu radnog odnosa.

Podaci o podnositeljima prijave
Ime, podaci za kontakt, pozicija za koju se prijavljuje, kvalifikacije, ostali podaci iz prijave, podaci o tijeku i rezultatima postupka prijave.

7. Primatelji ili kategorije primatelja podataka

Interni primatelji navedenih podataka su naši interni odjeli ako su im ti podaci potrebni za ispunjavanje obveza u okviru njihovog područja odgovornosti. Vanjski primatelji primaju osobne podatke ako je to propisano zakonom ili ako je to potrebno kako bi se ispunile ugovorne obveze. Neki primjeri primatelja odnose se na mirovinske programe, urede porezne uprave, nadzorna tijela, banke osiguravatelje i pružatelje usluga koji obrađuju podatke u njihovo ime u skladu sa čl. 11. Zakona o zaštiti podataka (BDSG).

8. Zakonski rokovi za brisanje podataka

Osobni podaci brišu se nakon isteka obveznih rokova propisanih zakonom ili ako podaci više nisu potrebni za navedene svrhe.

9. Prijenos podataka trećim zemljama

Podaci se ne prenose u države izvan Europske unije ili izvan Europskog gospodarskog prostora (treće zemlje)